Feast of Our Lady of Mount Carmel starts Wednesday in Kercem

Email item Email item Print item Print item

Feast of Our Lady of Mount Carmel in the Chapel of Carmelite SistersThe Carmelite Missionary Sisters of St Theresa of the Child Jesus in Kercem, are celebrating the Feast of Our Lady of Mount Carmel, in the Chapel of the Carmelite Sisters Kercem, Gozo.

Celebrations are taking place between Wednesday, the 12th and Saturday, the 22nd of June. On the Feast Day, the chapel will be open to the public all day.

The programme of events is shown in Maltese below:

L-Erbgha 12 ta’ Gunju : Bidu tan-Novena

Fis-6.45am: Kuljum matul in-novena (barra fejn hemm indikat mod iehor) Qudddiesa bil-kant, Kurunella tal-Madonna tal-Karmnu, Antifona “Flos Carmeli” u Barka Sagramentali.

Fid-9.00am: Il-Kappillan Il-Kan. Dun Brian Mejlak imexxi quddiesa ghat-tfal tal-Year 3 (Skola Santa Tereza) li din is-sena ghamlu jew ser jaghmlu l-Ewwel Tqarbina li fiha jitlibbsu l-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu.

Il-Hamis 13 ta’ Gunju: Jum il-Benefatturi

Fis-6.45am: Quddiesa ghall-bzonnijiet tal-benefatturi hajjin u b’sufragju tal-benefatturi mejtin tal-Kunvent tal-Karmelitani f’Ta’ Kercem. Wara Kurunella, Talb ghall-benefatturi, Antifona, u Barka Sagramentali.

Il-Gimgha 14 ta’ Gunju: Jum l-Anzjani u l-Morda

Fis-6.45am: Quddiesa li fiha jsir talb ghall-anzjani u l-morda kollha tal-parocca. Wara Kurunella, Antifona, u Barka Sagramentali

Is-Sibt 15 ta’ Gunju: Jum Is-Sorijiet Karmelitani

Fis-7.00am: Quddiesa bit-Tifhir ta’ Sbih il-Jum integrat li tkun b’sufragju tas-Sorijiet Karmelitani mejtin. Wara Kurunella, Antifona, u Barka Sagramentli.

Il-Hadd 16 ta’ Gunju: Jum il-Beata Maria Crocifissa Curcio, Fundatrici

Fis-7.00am: Quddiesa bl-omelija bit-Tifhir ta’ Sbih il-Jum integrat. Wara Kurunella, Talba biex naqilghu il-grazzji bl-intercessjoni tal-Fundatrici tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Karmelitani Missjunarji ta’ Santa Tereza tal-Bambin Gesù, Antifona, u Barka Sagramentali.

It-Tnejn 17 ta’ Gunju: Jum Ewkaristiku Marjan

Fis-6.45am: Quddiesa bil-kant, Kurunella, Antifona, u Barka Sagramentali.

Fid-9.00am: Espozizzjoni Solenni tas-Santissimu Sagrament ghall-adorazzjoni mit-tfal tal-Iskola.

Fl-10.30am: Purcissjoni Ewkaristika, Att ta’ Konsagrazzjoni lill-Madonna tal-Karmnu, u Barka Sagramentali li titmexxa minn Mons. Carmelo Borg. Mistiedna l-genituri tal-istudenti.

It-Tlieta 18 ta’ Gunju: Jum is-Sacerdoti

Fis-6.45am: Mons Carmelo Borg, imexxi quddiesa li fiha jrodd hajr lil Alla fl-okkazjoni tat-42 sena mill-Ordinazzjoni Sacerdotali tieghu. Wara Kurunella, Talba ghas-sacerdoti, Antifona, u Barka Sagramentali.

L-Erbgha 19 ta’ Gunju: Jum il-Vokazzjonijiet

Fis-6.45am: Qudddiesa bil-kant, Kurunella, Talba ghall-Vokazzjonijiet , Antifona u Barka Sagramentali.

Fid-9.00am: Sr Donata Rodrigo O. Carm tmexxi laqgha vokazzjonali ghat-tfal tal-Year 6 li jattendu l-Iskola Santa Tereza.

Il-Hamis 20 ta’ Gunju: Jum it-Tfal

Fis-6.45am: Qudddiesa bil-kant, Kurunella, Antifona u Barka Sagramentali

Fid-9.00am: Celebrazzjoni Karmelitana ghat-tfal fl-okkazjoni tas-Sena Marjana Djocesana.

Il-Gimgha 21 ta’ Gunju : Lejlet il-festa

Fis-6.45am: Quddiesa bil-kant.

Fis-6.30pm: Espozizzjoni tas-SS.mu Sagrament, kant tal-I Ghasar, Kurunella tal-Madonna tal-Karmnu, talb ghall-benefatturi tal-kunvent u Barka Sagramentali li titmexxa minn Mons. Carmelo Borg, Kappillan tal-Komunità Karmelitana f’Ta’ Kercem.

Fis-7.00pm: Quddiesa minn Dun Franklin Vella u cerimonja tal-gradwazzjoni ghall-istudenti tal-Year VI tal-Iskola Santa Tereza. Wara jkun hemm refresments.

IS-SIBT 22 TA’ GUNJU : JUM IL-FESTA U JUM IT-TERZJARJI

Fis-7.00am: Ufficcju tal-Qari u kant tat-Tifhir ta’ Sbih il-Jum

Fil-5.30pm: Ruzarju u Talb tat-Terzjarji

Fis-6.00pm: Quddiesa Koncelebrata bl-omelija dwar il-Vergni Mbierka tal-Karmelu minn Patri Alex Scerri O. Carm, Rettur tas-Santwarju Bazilika tal-Madonna tal-Karmnu tal-Belt Valletta. Wara l-Evangelju ssir il-professjoni ta’ Terzjarji godda. Fi tmiem il-quddiesa Innu, Antifona “Flos Carmeli” Att ta’ Konsagrazzjoni lill-Madonna tal-Karmnu u Barka Sagramentali.

Dawk kollha li jiehdu sehem f’din ic-celebrazzjoni festiva wara jkunu mistiedna ghall-bibita ghand is-Sorijiet Karmelitani fis-sala tal-Iskola Santa Tereza.

Il-kant matul in-novena jitmexxa mis-Sorijiet Karmelitani waqt li nhar il-Festa jitmexxxa mill-“Kor Stella Maris” taht id-direzzjoni ta’ Mro Carmel P. Grech.

F’Jum il-Festa, il-Kappella tkun miftuha ghall-pubbliku l-gurnata kollha.

  • Permalink: Feast of Our Lady of Mount Carmel starts Wednesday in Kercem
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *