Radio Lehen il-Qala announces new schedule

Email item Email item Print item Print item

Radio Lehen il-Qala Radio Lehen il-Qala has announced a new schedule of programmes for the months January – March 2009. This year the committee said it felt that it should be nearer to its listeners and is therefore broadcasting a special schedule of programmes starting today, the 24th of January, and going on until the beginning of the Easter schedule.

The new schedule includes a variety of programmes both musical and talks. As usual there will be a time for prayer, particularly the direct daily transmission of the 5.00am, 7.30am and 6.00pm masses from Qala Archpriestly Church.

You may tune into their frequency of 106.3FM or follow the broadcasts on their website at www.radjulehenil-qala.com.

Radio Lehen il-Qala
With you all the year round…and now more than ever before!

 • Permalink: Radio Lehen il-Qala announces new schedule
 • You may also like...

  4 Responses

  1. Josef says:

   Proset ta lis skeda vera bomba jin dejjem lilkom nisma kul fejn jnkun il gurnata kollha.Ghax diski vera tal genn.Inselli ghal kru kollu ta Radju Lehen il-Qala.

  2. Alfred Mellieha says:

   Jien ma tantx naqbdu dan r-radju mill-Mellieha imma l programmi li jkollom il-Qalin jogbuni hafna.

   Ghandom skeda mqassma sew. Bdejt nsegwija mis-sibt u kien hemm programmi ta’ livell gholi. Ma kontx nejd li rahal dashekk ckejken jinghaqqad fi stazzjon u jiproduci skeda bi programmi diversi live kuljum

   Grazzi tal-kumpanija hbieb alvolja ma nafkomx.

   Alfred

  3. Qala says:

   Prosit lil kumitat zaghzugh habriehi tar-radju taghna li jirnexxilu jaghmel skeda ohra biex jaghmel kumpanija lil Qalin specjalment lil morda. U kif qalu now more than before ghax qabel qatt ma saret din l-iskeda. Nheggeg lil kulhadd jisma x’kapaci joffru l-Qalin fuq 106.3FM. Hemm bzonn lil l hidma tal-voluntiera u z-zaghzagh ta’ RLQ tigi rikonoxxuta hbieb.
   Keep it up!

  4. Qalin u kburin says:

   ahna il-qalin minkejja rahal zghir xorta qed jirnexxilna ninghaqdu flimkien biex intellew programmi mhux biss ta’ l-livel gholi izda ukoll programmi li jzommu il-poplu kemm tal-Qala kif ukoll malti u emigranti barra minn xtutna f’kumpanija tajba..

   Prosit ghalhekk lil kulhadd tas-sagrificju taghhom. Zgur li minghajr ma nafu il-hidma volontarja qeda tigi rikoxxonuta…

   Keep it up

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *