Power cuts possible for parts of Munxar and Victoria this Thursday

Email item Email item Print item Print item

Power SuspensionsThere is the possibility of power cuts in parts of Munxar and Victoria this Thursday, the 29th of November due to Enemalta scheduled maintenance work in Gozo.

The power disruptions will be in the following areas any time during the hours noted below:

Munxar 8.30am-2.30pm: TRIQ L- ANDRIJIET, PJAZZA TAL- KNISJA, TRIQ TA’ RINOTA, TRIQ TARSU, TRIQ DAMASKU and TRIQ IL- MADONNA TAL-KARMNU.

Victoria 8.30am-3.00pm: TRIQ SAN DUMINKU, TRIQ IT- TABIB ANTON TABONE, TRIQ IL- WIEHED U TLETIN TA’ MARZU 1979, TRIQ WISTIN CAMILLERI, TRIQ GUZE’ CREMONA, TRIQ IT- TMIENJA TA’ DICEMBRU, TRIQ GHAJN QATET, TRIQ MANWEL DIMECH and TRIQ GUZE’ MICALLEF.

Victoria 11.00am-3.00pm: TRIQ SIR PAWLU BOFFA and TRIQ IC- CANGAR.

  • Permalink: Power cuts possible for parts of Munxar and Victoria this Thursday
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *