Enemalta possible power cuts in Kercem, Xlendi and Victoria

Email item Email item Print item Print item

Power SuspensionsEnemalta is due to carry out scheduled maintenance works on the electricity grid in Gozo, this coming Wednesday, the 4th of April.

This means that there is the possibility of power cuts in the following areas of Kercem. Xlendi and Victoria:

Kercem 1.30pm-3.00pm: TRIQ MADRE MARGERITA DE BRINCAT.

Xlendi 8.30am-2.00pm: XATT IX- XLENDI, TRIQ SAN XMUN.

Victoria 5.00am-12.00pm: TRIQ SANTA DUMINKA, TRIQ KAROLINA CAUCHI, TRIQ CETTA MINTOFF, WESGHA VICENZO LABINI, TRIQ SIR ARTURO MERCIECA, PJAZZA SAN FRANGISK, TRIQ VAJRINGA, TRIQ IL- PALMA, TRIQ ID- DEJQA, TRIQ MONS. GUZEPPI FARRUGIA, TRIQ SANT’ INDRIJA, TRIQ SAN DUMINKU, TRIQ ENRICO MIZZI, TRIQ IT- TABIB ANTON TABONE, TRIQ IT- TMIENJA TA’ DICEMBRU, TRIQ POMPEJ, AREA ADMINISTRATION CENTRE, AREA SEMENARJU and TRIQ TAHT PUTIRJAL

Victoria 1.30pm-3.30pm: TRIQ IL- WIED, TRIQ TA’ MAJRU, TRIQ ID- DAWWARA, TRIQ GHAR GERDUF, TRIQ DUN PAWL MICALLEF , TRIQ KERCEM, TRIQ PAWLU PORTELLI, TRIQ SAN GWANN BOSCO , TRIQ WIED IL-LUNZJATA , TRIQ QASAM SAN GORG, TRIQ ANTON MALLIA, TRIQ PAPA GWANNI PAWLU II , TRIQ SANT’ ORSLA, TRIQ IR- REPUBBLIKA, IT- TELGHA TAL-BELT , TRIQ SANTA MARIJA, TRIQ L- IMBLOKK TAL-FRANCIZI, TRIQ L- ASSUNTA , TRIQ BORG GERITU, SAN GUZEPP STREET, SQAQ L-ARCIPRIET SAVER CASSAR, TRIQ SIR MIKELANG REFALO, TRIQ MONS. LWIGI VELLA, PJAZZA SAVINA and TRIQ SIR ADRIAN DINGLI.

  • Permalink: Enemalta possible power cuts in Kercem, Xlendi and Victoria
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *