Scheduled power suspensions in Ghasri and Qala on Thursday

Email item Email item Print item Print item

Power SuspensionsMaintenance works are scheduled to be carried out on the electricity grid in Gozo this coming Thursday, the 23rd of November.

Enemalta has advised that there may be power cuts in the following areas of Ghasri and Qala:

Ghasri 8.30am-3.00pm: TREJQET ID- DEHRA, TREJQET DUN GUZEPP CASSAR and TREJQET SAN PUPULJU.

Qala 9.00am-12.00pm: TRIQ TA’ KASSJA, PJAZZA SAN KERREW, TRIQ L- ISQOF BADASSARE CAGLIARES, DAHLA TAL- WILEG, SQAQ TAL- HALQ, TRIQ IL- KUNCIZZJONI, TRIQ TAS- SALIB, TRIQ SANTA MARIJA TAL-QALA, TRIQ IL- VIRGI, TRIQ TA’ HONDOQ IR-RUMMIEN, TRIQ IL- BARBAGANN, TRIQ ANTON BUTTIGIEG, TRIQ IN- NIGRET, TRIQ SALVU ATTARD, TRIQ GANNI VELLA and TRIQ IL- VEN. ADEODATA PISANI.

  • Permalink: Scheduled power suspensions in Ghasri and Qala on Thursday
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *