Power suspension in Ghajnsielem, Sannat and Xewkija on Wednesday

Email item Email item Print item Print item

Power SuspensionsEnemalta maintenance works are scheduled to be carried out on the electricity grid in Gozo this coming Wednesday, and the Company has advised that there may be power cuts in the following areas of Ghajnsielem, Sannat and Xewkija:

Ghajnsielem 8.30am-2.30pm: PJAZZA TAD- DEHRA, TRIQ FUQ IL-GHAJN, TRIQ IL- HAMRI and TRIQ WIED IR-RAJJES.

Sannat 8.00am-1.00pm: TRIQ TAL- MOXA, PJAZZA SANTA MARGERITA, TRIQ TA’ CENC, TRIQ SANTA MARIJA, TRIQ DUN XAND AQUILINA, TRIQ TA’ XAGHMAN, TRIQ TA’ SANNAT, TRIQ DUN LAZZRU CAMILLERI, TRIQ VINCENZO CARUANA SPITERI, TRIQ IL- FALKUN, TRIQ IT- TMIENJA W GHOXRIN TA’ APRIL 1688, TRIQ MARZIENA, TRIQ IX- XEWKIJA, TRIQ L- ISQOF DAVIDE COCCO PALMERI and TRIQ IL- BLAT.

Sannat 11.00am-4.30pm: TRIQ SANT’ ADEODATU TRIQ L-GHOXRIN TA’ LULJU, TRIQ L- GHAXRA T’ OTTUBRU 1942, TRIQ TA’ GERXIJA TRIQ IL- QORTINA, TRIQ PISONIANO, TRIQ TA’ ZABBETTA, SQAQ TA’ SEGUNA, TRIQ TA’ BARDAN, TRIQ IL- PINNUR, TRIQ TA’ SAGUNA, TRIQ IL- PARANJI, TRIQ TA’ BEBUNAQ, TRIQ IL- HARRUBA, TRIQ IX- XABBATA, TRIQ MARSILJA, TRIQ IL- KBIRA, TRIQ DUN XAND AQUILINA, SQAQ TA’ XAMAN, TRIQ IL- KALKARA TAL-GIR TRIQ RAS IN-NEWWIELA, TRIQ TAL- IKBIEX TRIQ IT- TIN and TRIQ IT- TILLIERA.

Xewkija 8.00am-1.00pm: TRIQ IX- XEWKIJA and TRIQ SANNAT.

  • Permalink: Power suspension in Ghajnsielem, Sannat and Xewkija on Wednesday
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *