Scheduled power suspensions in Ghasri, San Lawrenz & Xahgra

Email item Email item Print item Print item

Power SuspensionsScheduled maintenance works are due to be carried out on the electricity grid in Gozo and Enemalta has said that there may be power cuts in the following areas of Ghasri, San Lawrenz and Xaghra on Wednesday, the 14th of June:

Ghasri 10.30am-12.00pm: WESGHA DUN GUZEPP BUTTIGIEG, PJAZZA S- SALVATUR, TRIQ IL- WILGA, TRIQ DUN KARM CARUANA, TRIQ SALVU GAMBIN, TRIQ IL- KNISJA, TRIQ WIED SARA, TRIQ IL- FANAL, TREJQET GESU NAZZARENU, TREJQET IL- FARFETT and TRIQ IL- GONNA.

San Lawrenz 8.30am-3.00pm: TRIQ ID- DWEJRA, TRIQ IL- GEBLA TAL-GENERAL and TRIQ IT- TORRI.

Xaghra 8.30am-10.30am: TRIQ IL- KOMITTIVA, DAHLA TAL- FELLIS, TRIQ GAJDORU, TRIQ TAL- MANGU, TRIQ QASAM TA’ DUN ANTON, TRIQ TA’ MANNAR, TRIQ GNIEN XIBLA, TRIQ IL- HARRUB, TRIQ GHAJN QAMAR SQAQ FI, TRIQ PATRIJIET AGOSTINJANI TA’ DUN ANTON, SKEMA TAL-‘ HOME OWNERSHIP, ‘ TRIQ GAJDORU, TRIQ GDIDA FI, TRIQ TAL- MASRI, TRIQ KALIPSO and TRIQ TAL- KACCATURI.

.

  • Permalink: Scheduled power suspensions in Ghasri, San Lawrenz & Xahgra
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *