Power suspensions in Ghajnsielem & San Lawrenz

Email item Email item Print item Print item

Power SuspensionsEnemalta have advised that due to scheduled maintenance works on the electricity grid in Gozo, there will be  power cuts in the following areas of Ghajnsielem and San Lawrenz on Friday, the 10th of March:

Ghajnsielem 8.30am-2.30pm: TRIQ GUZEPPI CALI’, TRIQ SIMIRAT, TRIQ DUN FRANGISK MIZZI, TRIQ IC- CIEF, TRIQ MANOEL PINTO DE FONSECA, TRIQ FUQ IL-GHAJN and TRIQ BENGHAZI.

San Lawrenz 8.30am-12.00pm:

TREJQA L-10 TA’ AWISSU

TRIQ TA’ BIEB IL-GHAR

TRIQ NICHOLAS MONSARRAT

TRIQ DALELANDS

TRIQ IL- WILEG

TRIQ KARMNU GRIMA

TRIQ DUN SALV PORTELLI

TRIQ IL- WILEG SQAQ NRU.1 SQAQ TA’ WARA L-BJUT

TRIQ ID- DWEJRA

TRIQ IL- GEBLA TAL-GENERAL

TRIQ ID- DULURI

PJAZZA SAN LAWRENZ

TREJQET IL-WILGA TA GIDRIN

TRIQ SAN LAWRENZ

TREJQET L- 10 T’AWWISSU

SQAQ NRU.1 ID-DAHLA TAL-KUNA

TRIQ SAN LAWRENZ SQAQ NRU.1 DAHLET IL-GNIEN

PJAZZA SAN LAWRENZ SQAQ NRU.1 ID-DAHLA TA’ WARA L-GHASSA

TRIQ TA’ GHAJN ABDUL

TRIQ IT- TORRI SQAQ NRU.2 SQAQ TAL-LEWZA

TRIQ IT- TORRI SQAQ NRU.1 SQAQ TA’ SAN LAWRENZ

TRIQ TA’ CANGURA

TRIQ WIED MERILL SQAQ NRU.2 SQAQ TA’ BREJNET

TRIQ WIED MERILL SQAQ NRU.1 SQAQ TA’ GALONA

TRIQ WIED MERILL SQAQ NRU.3 SQAQ TA’ MAJSI

  • Permalink: Power suspensions in Ghajnsielem & San Lawrenz
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *