Power suspensions in Gharb, Kercem, San Lawrenz & Zebbug

Email item Email item Print item Print item

Power Suspensions Enemalta has advised that due to scheduled maintenance works on the electricity grid in Gozo, there will be power cuts in the following areas of Gharb, Kercem, San Lawrenz and Zebbug, on Tuesday, the 17th of January:

Gharb 8.00am-2.00pm: TA’ DBIEGI CRAFTS VILLAGE, AREA POTTERY BARN, TRIQ FRANGISK PORTELLI, TRIQ ALBERT W. KETELBY, SQAQ IL- FGURA, TRIQ FRANGISK PORTELLI SQAQ NRU. 4, TRIQ FRANGISK PORTELLI SQAQ NRU. 2, TRIQ FRANGISK PORTELLI SQAQ NRU. 1, TRIQ TUMAS CASSAR TRIQ KARMNI GRIMA and TRIQ L- ARCIPRIET GAMRI CAMILLERI.

Kercem 8.00am-2.00pm: TRIQ WIED JUNU.

San Lawrenz 8.00am-2.00pm: DAHLET PAWLUZZU, SQAQ NRU.3 SQAQ TA’ SANCIR, DAHLET PAWLUZZU, SQAQ NRU.1 SQAQ IL-HOTBA, DAHLET PAWLUZZU, SQAQ NRU.2 SQAQ TAL-FRANCIZ, TREJQET IL- WILGA TA’ GIDRIN, TRIQ SAN LAWRENZ and TRIQ IR- ROKON.

Zebbug 8.30am-3.00pm: TRIQ IL- KACCATURI, TRIQ L- ONICI, TRIQ IS- SAGHTRIJA, TRIQ SKAPUCCINA, TRIQ SAN MIKIEL and TREJQA TAL- ANDAR.

  • Permalink: Power suspensions in Gharb, Kercem, San Lawrenz & Zebbug
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *