Power suspensions in areas of Gozo on Tuesday & Wednesday

Email item Email item Print item Print item

Scheduled power suspensions in areas of Gozo on Tuesday & WednesdayEnemalta has advised that due to scheduled maintenance works on the electricity grid in Gozo, there will be power cuts in (or in parts of) the following areas of Zebbug, Qala, Gharb, Fontana and Munxar, on Tuesday and Wednesday, the 5th and 6th of January.

Zebbug Tuesday 8.30am-2.30pm: TRIQ IL- FORN, DAHLET L- GHARAJJEX, TRIQ IL-PORT, TRIQ IL- QBAJJAR, TRIQ SANTA MARIJA and TRIQ IT- TORN.

Qala Tuesday 8.30am-2.000pm: TRIQ TA' HONDOQ IR-RUMMIEN, TRIQ IL- KUNCIZZJONI, TRIQ TAS- SALIB, PJAZZA SAN KERREW, DAHLA TAL- WILEG, SQAQ TAL- HALQ and TRIQ SANTA MARIJA TAL-QALA.

Gharb Wednesday 8.0am-1.00pm:

TRIQ IL- KANONKU FRANGISK MANGION

TRIQ KARMNI GRIMA

TRIQ IL- KNISJA

TRIQ L- ARCIPRIET GAMRI CAMILLERI

TRIQ TUMAS CASSAR

TRIQ FELIC GRECH

TRIQ PATRI ALBERT CARUANA

TRIQ IL- VIZITAZZJONI

TRIQ DUN ALWIG MIZZI

SQAQ No.9 TA RAJFEL TRUX

SQAQ No.3 TAL-ISPIZJAR TRUX

TRIQ TAT- TRUX

SQAQ NRU.2 TA' TUSMAC

TRIQ TAT- TRUX

SQAQ NRU.8 TA' GAJRU

TRIQ TAT- TRUX

SQAQ NRU.1 TA' BETTA

TRIQ ID- DISGHA U GHOXRIN TA' AWWISSU 1679

SQAQ L- ARCIPRIET

TRIQ IL- MADONNA TAL-VIRTUT

TRIQ FRENC TA' L-GHARB

AREA CHURCH SUPPLY

WIED IL-MIELAH.

Fontana Wednesday 8.30am-3.30pm: TRIQ TAL- GHAJN, SQAQ TA' KAPUTT, TREJQET IX- XAGHRI, PJAZZA L- GHEJJUN, TRIQ TA' MULEJJA, TRIQ GHAJN TUTA, TREJQET WARA L-IDJAR, WIED IL- LUNZJATA and AREA DRAINAGE PUMP.

Munxar Wednesday 8.30am-3.30pm: TRIQ IX- XLENDI.

Regular maintenance on the electricity grid is essential for Enemalta to ensure a safe and reliable distribution network across Malta and Gozo.

This is a continuous process and Enemalta said that it does its utmost to schedule such maintenance in the least disruptive time possible.

  • Permalink: Power suspensions in areas of Gozo on Tuesday & Wednesday
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *